Specialist in Zorg & Inkomen

Klantbelang staat centraal

De transparantie in pensioenen heeft in het verleden veel te wensen overgelaten. Zowel verzekeraars als pensioenadviseurs geven duidelijk inzage in de kostenstructuur.

Wij zijn voor u het pensioen adviescentrum van Twente. Onze werkwijze is herkenbaar aan een duidelijke structuur voor nieuwe contracten en voor verleningen.

Voor zowel de accountant als werkgever en werknemer zijn wij het aanspreekpunt voor pensioenen.